Recommend Product

 1. Fried Cheese Potato Ball
 2. DRIED MACKEREL (SABA ICHIYA BOSHI)
 3. GREEN TEA (GYOKURO)
 4. BRACKEN STARCH DUMPLING (WARABI MOCHI YUZU)
 5. SOFT RED BEAN IN SYRUP (KITA ROMAN ZENZAI)
 6. DRIED HORSE MACKEREL (AJI GOMA BOSHI)
 7. BEAUTY BLEND GRAINS (ZAKKOKU)
 8. MINCED DRIED KOMBU (UMAMI KOMBU)


ドバイ・ジャパンブースのご案内
Return Top